Urządzenie do przechwytywania i konwersji analog sygnału

Urządzenie do przechwytywania i konwersji analog. sygnału